FIRAFITRA

FIRAFITRA

 

Biraon’ny Akademia Malagasy (2021 – 2023) :

Filoha : Atoa. François RAJAOSON

Filoha Lefitra :

  • Atoa. RABENALISOA RAVALITERA Jean
  • Atoa. ESOAVELOMANDROSO Manassé
  • Atoa. RANDRIANARIVELOJOSIA Milijaona
  • Atoa. RAFATRO Herintsoa

Chancelier : Atoa. RAZAFINJARA Aimé Lala

Chancelier Mpanampy : Atoa. RAHETILAHY Willy Benjamin

Agent Comptable

   Service Administration et Finances, Charge de la Logistique et Infrastructure : Rtoa. RASOLONJATOVO Sandratriniaina Clara

       Depositaire Comptable : Atoa. RAMBELOSON Harifidy

       Agent d’Ecriture Comptable : Atoa. RAKOTONANDRASANA Onja Faneva

       Charge d’Entretien du Site : Atoa. ANDRIANJANAKA Kintana Tovohery

   Service Organisation des Rencontres : Rtoa. RAMBOASALAMA Lilia Volahanitra

   Service Publication et Documentation : Atoa. RABOTOVAOARINOSY Paliara

       Aide Bibliothecaire : Rtoa. RAKOTONIAINA Fanja Mbolatiana

       Technicien d’Imprimerie

   Service de Soutien Informatique : Atoa. RAMASINATREHINA Rohy

 

 

Biraon’ny Sokajy :

I - Sokajy Haikanto sy Hailaza

Filoha :Atoa. RABENALISOA RAVALITERA Jean

Filoha Lefitra :Atoa. RANJATOHERY Harilala

Mpirakitra Maharitra :Atoa. RODIN Serge Henri

 

II - Sokajy Haifiaina sy Haifitondra

Filoha :Atoa. ESOAVELOMANDROSO Manassé

Filoha Lefitra :Rtoa. RAKOTOARISEHENO Ramisandrazana

Mpirakitra Maharitra :Rtoa. MBOLA MOREL RAVAONIRINA Pierrette

 

III - Sokajy Hairaha Fototra

Filoha : Atoa. RANDRIANARIVELOJOSIA Milijaona

Filoha Lefitra :Atoa. RAMANOELINA Armand René Panja

Mpirakitra Maharitra :Rtoa. RANDRIANALIMANGA RAHARIVELO Nombana

 

IV - Sokajy Hairaha Ampiharina

Filoha :Atoa. RAFATRO Herintsoa

Filoha Lefitra :Rtoa. RAZANAMPARANY Julia Louisette

Mpirakitra Maharitra :Atoa ANDRIANTSOA Jean Rubis

 

Rantsa-mangaika:

  • Foibe Momba ny Teny
  • Comité  Malgache  d’Éthique  pour  les  Sciences  et les Technologies  (CMEST)
  • The World  Academy  of  Sciences  –  Madagascar  (TWAS Madagascar)
  • Académie Nationale de Médecine de Madagascar (ANAMEM)
  • Fombandrazana sy Fivoarana
  • Centre des Prospectives